PKP Cargo
Północny Zakład Spółki w Gdyni

ET22-1180
91 51 3 150 031-5    PL-PKPC

201Eh-1180 / 1989
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R120.07.1993ZNLE Gliwice
R212.08.1996ZNTK Lubań
R330.12.2000ZNTK Oleśnica
R431.03.2006PESA Bydgoszcz
P4/1 R518.08.2014CT Północny / CTU Bydgoszcz