PKP Cargo
Północny Zakład Spółki w Gdyni

ET22-1179
91 51 3 150 032-3    PL-PKPC

201Eh-1179 / 1989
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R212.02.1997ZNTK Oleśnica
R328.02.2004ZNLE Gliwice
R404.10.2010PKP CARGO TABOR Ostrów Wlkp.
P4/2 R530.09.2017CT Północny / CTU Bydgoszcz