PKP Cargo
Dolnośląski Zakład Spółki we Wrocławiu

ET22-1178
91 51 3 150 033-1    PL-PKPC

201Eh-1178 / 1989
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R?30.01.2007ZNTK Oleśnica
P4/1 R?31.01.2015PKP CARGOTABOR ZNT Zduńska Wola Karsznice