PKP Cargo
Południowy Zakład Spółki w Katowicach

ET22-1177
91 51 3 150 011-7    PL-PKPC

201Eh-1177 / 1989
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R201.09.2001ZNLE Gliwice
R327.02.2007ZNTK Oleśnica
P4/2 R425.05.2016PKP CARGOTABOR ZNT Ostrów Wlkp.