PKP Cargo
Południowy Zakład Spółki w Katowicach

ET22-1176
91 51 3 150 034-9    PL-PKPC

201Eh-1176 / 1989
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R127.10.1994ZNLE Gliwice
R229.09.1998ZNLE Gliwice
R312.03.2004ZNLE Gliwice
R421.07.2008ZNLE Gliwice
P4/2 R529.02.2016CT Północny / CTU Bydgoszcz