PKP Cargo
Południowy Zakład Spółki w Katowicach

ET22-1175
91 51 3 150 009-1    PL-PKPC

201Eh-1175 / 1989
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R221.07.1999ZNLE Gliwice
R331.03.2007ZNLE Gliwice
P4/1 R429.08.2015PKP CARGOTABOR ZNT Ostrów Wlkp.