PKP Cargo
¦l±ski Zakład Spółki w Tarnowskich Górach

ET22-1174
91 51 3 150 035-6    PL-PKPC

201Eh-1174 / 1989
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R129.12.1992ZNLE Gliwice
R229.09.2001ZNTK Poznań
R326.02.2010PKP CARGO TABOR Karsznice
P4/2 R423.04.2018CT Północny / CTU Bydgoszcz