PKP Cargo
¦l±ski Zakład Spółki w Tarnowskich Górach

ET22-1173
91 51 3 150 036-4    PL-PKPC

201Eh-1173 / 1989
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R117.06.1993ZNLE Gliwice
R231.12.2001ZNTK Poznań
R323.12.2009CT Wielkopolski / CTU Ostrów Wlkp.
P4/2 R430.06.2017CT Zachodni / CTU Szczecin