PKP Cargo
Zachodni Zakład Spółki w Poznaniu

ET22-1172
91 51 3 150 010-9    PL-PKPC

201Eh-1172 / 1989
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R130.07.1993ZNLE Gliwice
R231.03.1999ZNTK Mińsk Maz.
R316.07.2008ZNTK Oleśnica
P4/2 R407.05.2018PKP CARGOTABOR ZNT Ostrów Wlkp.