PKP Cargo
Dolnośląski Zakład Spółki we Wrocławiu

ET22-1171
91 51 3 150 037-2    PL-PKPC

201Eh-1171 / 1989
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R219.12.2002ZNLE Gliwice
R331.03.2010PKP CARGO TABOR Karsznice
P4/2 R425.07.2018PKP CARGOTABOR ZNT Ostrów Wlkp.