PKP Cargo
Dolnośląski Zakład Spółki we Wrocławiu

ET22-1170
91 51 3 150 038-0    PL-PKPC

201Eh-1170 / 1989
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R310.06.2005ZNTK Oleśnica
P4/1 R431.03.2014PKP CARGO TABOR Karsznice