PKP Cargo
Wschodni Zakład Spółki w Lublinie

ET22-117
91 51 3 150 497-8    PL-PKPC

201E-118 / 1974
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
G119.04.1995ZNLE Gliwice
1R219.11.2003ZNLE Gliwice
1R312.06.2008ZNTK Oleśnica
P4/1 1R424.10.2014CT Zachodni / CTU Szczecin