PKP
Zakład Taboru we Wrocławiu

ET22-1169

201Eh-1169 / 1989
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R?30.11.1998ZNTK Oleśnica
+++
12.01.2000