PKP Cargo
Południowy Zakład Spółki w Katowicach

ET22-1168
91 51 3 150 039-8    PL-PKPC

201Eh-1168 / 1989
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R231.05.2002ZNLE Gliwice
R330.08.2007ZNLE Gliwice
P4/1 R431.10.2015PKP CARGOTABOR ZNT Zduńska Wola Karsznice