PKP Cargo
Zachodni Zakład Spółki w Poznaniu

ET22-1167
91 51 3 150 040-6    PL-PKPC

201Eh-1167 / 1989
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R109.11.1994ZNTK Lubań
R209.10.1998ZNTK Oleśnica
R329.06.2005ZNTK Oleśnica
P4/1 R410.06.2014CT Północny / CTU Bydgoszcz