PKP Cargo
Dolnośląski Zakład Spółki we Wrocławiu

ET22-1166
91 51 3 150 041-4    PL-PKPC

201Eh-1166 / 1989
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R124.07.1995ZNLE Gliwice
R210.07.2000ZNLE Gliwice
R312.04.2007ZNTK Oleśnica
P4/1 R407.01.2016CT Zachodni / CTU Szczecin