PKP Cargo
Dolnośląski Zakład Spółki we Wrocławiu

ET22-1165
91 51 3 150 042-2    PL-PKPC

201Eh-1165 / 1989
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R?26.10.2004ZNTK Oleśnica
P4/1 R?28.08.2014PKP CARGOTABOR ZNT Ostrów Wlkp.