PKP Cargo
Dolnośląski Zakład Spółki we Wrocławiu

ET22-1164
91 51 3 150 043-0    PL-PKPC

201Eh-1164 / 1989
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R210.11.1995ZNTK Lubań
R319.01.2005ZNTK Oleśnica
P4/1 R429.04.2014PKP CARGOLOK Ostrów Wlkp.