PKP Cargo
Zachodni Zakład Spółki w Poznaniu

ET22-1163
91 51 3 150 044-8    PL-PKPC

201Eh-1163 / 1989
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R124.08.1994ZNTK Oleśnica
R206.10.2000ZNTK Oleśnica
R312.12.2007ZNTK Oleśnica
P4/2 R423.10.2015CT Północny / CTU Bydgoszcz