PKP Cargo
Zachodni Zakład Spółki w Poznaniu

ET22-1162
91 51 3 150 045-5    PL-PKPC

201Eh-1162 / 1989
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R107.06.1993ZNLE Gliwice
R227.05.1997ZNTK Oleśnica
R331.12.2007ZNTK Oleśnica
P4/2 R431.03.2016CT Północny / CTU Bydgoszcz