PKP Cargo
¦l±ski Zakład Spółki w Tarnowskich Górach

ET22-1161
91 51 3 150 046-3    PL-PKPC

201Eh-1161 / 1989
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R230.06.2003ZNTK Poznań
R331.07.2010PKP CARGO TABOR Karsznice