PKP Cargo
Śląski Zakład Spółki w Tarnowskich Górach
ET22-1161
91 51 3 150 046-3    PL-PKPC

201Eh-1161 / 1989
PAFAWAG Wrocław
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
R2 30.06.2003 ZNTK Poznań
R3 31.07.2010 PKP CARGO TABOR Karsznice
P4/2 R4 30.09.2019 ZNTKiM w Gdańsku