PKP Cargo
Północny Zakład Spółki w Gdyni

ET22-1160
91 51 3 150 047-1    PL-PKPC

201Eh-1160 / 1989
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R208.11.2002ZNTK Poznań
P4/1 R330.06.2011PKP CARGO TABOR Karsznice
P4/2 R420.11.2017CT Północny / CTU Bydgoszcz