PKP Cargo
¦l±ski Zakład Spółki w Tarnowskich Górach

ET22-1159
91 51 3 150 048-9    PL-PKPC

201Eh-1159 / 1989
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R109.09.1996ZNTK Lubań
R215.10.2004ZNTK Poznań
P4/1 R329.11.2013CT Północny / CTU Bydgoszcz