PKP Cargo
Wschodni Zakład Spółki w Lublinie

ET22-1157
91 51 3 150 050-5    PL-PKPC

201Eh-1157 / 1989
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R?15.05.1998ZNLE Gliwice
R?20.07.2004ZNTK Poznań
P4/1 R?19.08.2014PKP CARGOTABOR ZNT Ostrów Wlkp.