PKP Cargo
Południowy Zakład Spółki w Katowicach

ET22-1156
91 51 3 150 051-3    PL-PKPC

201Eh-1156 / 1989
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R223.08.2004ZNLE Gliwice
P4/1 R331.08.2014PKP CARGOTABOR ZNT Zduńska Wola Karsznice