PKP Cargo
Północny Zakład Spółki w Gdyni

ET22-1155
91 51 3 150 052-1    PL-PKPC

201Eh-1155 / 1989
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R224.04.1998ZNTK Oleśnica
R328.02.2004ZNTK Oleśnica
P4/1 R408.02.2012PKP CARGO TABOR Ostrów Wlkp.
P4/2 R507.05.2018CT Północny / CTU Bydgoszcz