PKP Cargo
¦l±ski Zakład Spółki w Tarnowskich Górach

ET22-1154
91 51 3 150 053-9    PL-PKPC

201Eh-1154 / 1989
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R122.02.1995ZNLE Gliwice
R216.07.2003ZNTK Poznań
P4/1 R308.09.2014PKP CARGOTABOR ZNT Ostrów Wlkp.