PKP Cargo
Północny Zakład Spółki w Gdyni

ET22-1152
91 51 3 150 055-4    PL-PKPC

201Eh-1152 / 1989
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R220.02.1998ZNTK Oleśnica
R322.06.2004ZNTK Poznań
P4/1 R419.12.2012CT Północny / CTU Bydgoszcz