PKP Cargo
Dolnośląski Zakład Spółki we Wrocławiu

ET22-1151
91 51 3 150 056-2    PL-PKPC

201Eh-1151 / 1989
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R324.06.2004ZNTK Poznań
P4/1 R424.10.2014CT Północny / CTU Bydgoszcz