PKP Cargo
Dolnośląski Zakład Spółki we Wrocławiu

ET22-1150
91 51 3 150 057-0    PL-PKPC

201Eh-1150 / 1989
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R121.09.1993ZNLE Gliwice
R212.03.1996ZNLE Gliwice
R329.07.2000ZNLE Gliwice
R430.04.2007ZNTK Oleśnica
P4/1 R520.05.2015CT Północny / CTU Bydgoszcz