PKP Cargo
Północny Zakład Spółki w Gdyni

ET22-1149
91 51 3 150 058-8    PL-PKPC

201Eh-1149 / 1989
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R314.01.2005ZNTK Oleśnica
P4/1 R418.12.2012CT Północny / CTU Bydgoszcz
P4/2 R528.02.2019PKP CARGOTABOR ZNT Zduńska Wola Karsznice