PKP Cargo
Dolnośląski Zakład Spółki we Wrocławiu

ET22-1148
91 51 3 150 059-6    PL-PKPC

201Eh-1148 / 1989
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R328.01.2003ZNLE Gliwice
P4/1 R410.09.2014CT Północny / CTU Bydgoszcz