PKP Cargo
Wschodni Zakład Spółki w Lublinie

ET22-1146
91 51 3 150 061-2    PL-PKPC

201Eh-1146 / 1989
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R305.12.2002ZNLE Gliwice
R414.04.2008ZNTK Oleśnica
P4/1 R529.08.2014PKP CARGOTABOR ZNT Ostrów Wlkp.