PKP Cargo
Północny Zakład Spółki w Gdyni

ET22-1145
91 51 3 150 062-0    PL-PKPC

201Eh-1145 / 1989
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R227.01.1999ZNTK Oleśnica
R308.02.2005ZNLE Gliwice
R418.11.2010PKP CARGO TABOR Ostrów Wlkp.
P4/2 R526.05.2017CT Zachodni / CTU Szczecin