PKP Cargo
Północny Zakład Spółki w Gdyni

ET22-1144
91 51 3 150 063-8    PL-PKPC

201Eh-1144 / 1989
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R106.05.1994ZNLE Gliwice
R231.07.2001ZNTK Poznań
R314.02.2007ZNTK Oleśnica
P4/1 R417.03.2015CT Północny / CTU Bydgoszcz