PKP Cargo
Wschodni Zakład Spółki w Lublinie

ET22-1143
91 51 3 150 064-6    PL-PKPC

201Eh-1143 / 1989
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R212.10.1999ZNLE Gliwice
R306.10.2004ZNLE Gliwice
R430.06.2010PKP CARGO TABOR Ostrów Wlkp.
P4/2 R530.11.2018PKP CARGOTABOR ZNT Zduńska Wola Karsznice