PKP Cargo
Południowy Zakład Spółki w Katowicach

ET22-114
91 51 3 150 498-6    PL-PKPC

201E-115 / 1974
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R119.10.1976ZNLE Gliwice
S119.10.1979ZNLE Gliwice
R224.12.1982ZNLE Gliwice
S209.12.1985ZNLE Gliwice
R309.09.1988ZNLE Gliwice
G123.12.1994ZNLE Gliwice
1R117.04.1998ZNLE Gliwice
1R231.12.2002ZNTK Poznań
1R326.03.2008ZNTK Oleśnica
P4/1 1R429.08.2014CT Północny / CTU Bydgoszcz