PKP Cargo
Wschodni Zakład Spółki w Lublinie

ET22-1138
91 51 3 150 069-5    PL-PKPC

201Eh-1138 / 1988
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R230.05.1998ZNLE Gliwice
R310.10.2003ZNLE Gliwice
P4/1 R421.03.2012PKP CARGO TABOR Ostrów Wlkp.
P4/2 R531.07.2018PKP CARGOTABOR ZNT Ostrów Wlkp.