PKP Cargo
Zachodni Zakład Spółki w Poznaniu

ET22-1137
91 51 3 150 070-3    PL-PKPC

201Eh-1137 / 1988
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R119.08.1995ZNLE Gliwice
R209.04.2004ZNTK Poznań
P4/1 R327.01.2015CT Zachodni / CTU Szczecin