PKP Cargo
Północny Zakład Spółki w Gdyni

ET22-1136
91 51 3 150 071-1    PL-PKPC

201Eh-1136 / 1988
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R328.06.2002ZNLE Gliwice
R427.12.2010PKP CARGO TABOR Ostrów Wlkp.
P4/2 R519.12.2017CT Północny / CTU Bydgoszcz