PKP Cargo
Północny Zakład Spółki w Gdyni

ET22-1135
91 51 3 150 072-9    PL-PKPC

201Eh-1135 / 1988
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R314.06.1999ZNLE Gliwice
R431.05.2005ZNTK Oleśnica
P4/1 R531.07.2014CT Północny / CTU Bydgoszcz