PKP Cargo
Wschodni Zakład Spółki w Lublinie

ET22-1134
91 51 3 150 073-7    PL-PKPC

201Eh-1134 / 1988
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R312.03.2003ZNLE Gliwice
R431.10.2008ZNTK Oleśnica
P4/2 R529.09.2015CT Zachodni / CTU Szczecin