PKP Cargo
Zachodni Zakład Spółki w Poznaniu

ET22-1133
91 51 3 150 074-5    PL-PKPC

201Eh-1133 / 1988
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R326.11.2004ZNLE Gliwice
R430.11.2010PKP CARGO TABOR Ostrów Wlkp.
P4/2 R507.12.2018CT Zachodni / CTU Szczecin