PKP Cargo
Dolnośląski Zakład Spółki we Wrocławiu

ET22-1132
91 51 3 150 075-2    PL-PKPC

201Eh-1132 / 1988
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R127.10.1994ZNTK Lubań
R207.09.2001ZNLE Gliwice
R310.08.2010PKP CARGO TABOR Ostrów Wlkp.