PKP Cargo
Dolnośląski Zakład Spółki we Wrocławiu

ET22-1131
91 51 3 150 076-0    PL-PKPC

201Eh-1131 / 1988
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R228.01.2004ZNTK Poznań
P4/1 R330.06.2014PKP CARGO TABOR Karsznice