PKP Cargo
¦l±ski Zakład Spółki w Tarnowskich Górach

ET22-1130
91 51 3 150 077-8    PL-PKPC

201Eh-1130 / 1988
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R130.04.1996ZNLE Gliwice
R215.10.2004ZNLE Gliwice
P4/1 R331.07.2014PKP CARGO TABOR Karsznice