PKP Cargo
Południowy Zakład Spółki w Katowicach

ET22-1128
91 51 3 150 079-4    PL-PKPC

201Eh-1128 / 1988
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R229.05.2003ZNTK Poznań
P4/2 R310.08.2015CT Północny / CTU Bydgoszcz