PKP Cargo
Zachodni Zakład Spółki w Poznaniu

ET22-1127
91 51 3 150 080-2    PL-PKPC

201Eh-1127 / 1988
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R231.03.2004ZNLE Gliwice
P4/1 R324.05.2012PKP CARGO TABOR Ostrów Wlkp.
P4/2 R428.11.2018CT Północny / CTU Bydgoszcz