PKP Cargo
¦l±ski Zakład Spółki w Tarnowskich Górach

ET22-1126
91 51 3 150 081-0    PL-PKPC

201Eh-1126 / 1988
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R231.12.1999ZNLE Gliwice
R305.10.2005ZNTKiM Gdańsk
P4/1 R411.07.2012CT Północny / CTU Bydgoszcz
P4/2 R531.10.2018PKP CARGOTABOR ZNT Ostrów Wlkp.