PKP Cargo
¦l±ski Zakład Spółki w Tarnowskich Górach

ET22-1125
91 51 3 150 082-8    PL-PKPC

201Eh-1125 / 1988
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R407.06.2005ZNTKiM Gdańsk
P4/1 R519.05.2011PKP CARGO TABOR Ostrów Wlkp.
P4/2 R628.02.2018PKP CARGOTABOR ZNT Ostrów Wlkp.